CÔNG TY VISIT ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

Ngày 29 tháng 01 năm 2019 vừa qua, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Visit đã vinh dự nhận được chứng chỉ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong lĩnh vực “ Dịch vụ bảo vệ” được chứng nhận và cấp bởi INTERNATIONAL CERTIFICATION BODY. Trải qua quá trình hình thành, phát triển và phấn đấu không ngừng; đến nay Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Visit đã khẳng định được thương hiệu, vị thế cũng như năng lực của bản thân. Minh chứng là thành quả đạt được của ngày hôm nay.

 


Hỗ trợ online

0971444023

Chăm sóc khách hàng
Điều hành nhân sự