Diễn Tập PCCC Tại Tòa Nhà mPlaza Lần II

     Chủ quản Tòa nhà mPlaza Sài Gòn - tại số 39 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM đánh giá cao chất lượng dịch vụ của Visit cung cấp, đồng thời các buổi diễn tập an ninh & PCCC tòa nhà được Visit hỗ trợ đạt kết quả như mong đợi.               

                                                                                  

                                                                       Hình ảnh về buổi diễn tập PCCC lần 2 - ngày 28/11/2018                                                                                                                          


Hỗ trợ online

0971444023

Chăm sóc khách hàng
Điều hành nhân sự