ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN CHI BỘ CÔNG TY VISIT LẦN THỨ 4 NHIỆM KỲ (2017 - 2020)

           Sáng ngày 28/07/2017, tại Hội trường Công ty Visit, Chi bộ công ty đã tổ chức đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2017 – 2020.            

            Đại hội Chi bộ Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ VISIT lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2017 - 2020) được tiến hành trọng thể với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, năng động, hiệu quả.

            Đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Văn Lầu, Đảng ủy viên- Đảng bộ Doanh nghiệp Quận Phú Nhuận và đồng chí Nguyễn Thành Lập, giám đốc công ty TNHH dịch vụ bảo vệ VISIT. Ngoài ra còn có 09/09 đảng viên trong Chi bộ và các đoàn viên ưu tú trong doanh nghiệp.

            Sau phần nghi thức, Đại hội đã nghe và đóng góp nội dung Báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2015- 2017, Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017- 2020 của Chi bộ và bản kiểm điểm của đồng chí Bí thư Chi bộ Công ty TNHH DVBV VISIT do Đ/c Trần Bé Hùng trình bày.

             Đa số đảng viên đều nhất trí cao với nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ; khẳng định những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015- 2017 là hết sức to lớn, như : Kinh doanh hàng năm đều tăng trưởng khá; đời sống, việc làm của Người lao động được cải thiện và nâng lên; công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, doanh nghiệp và hoạt động của của các tổ chức đoàn thể luôn được quan tâm, chú trọng; tinh thần đoàn kết, gắn bó, dân chủ trong đảng và trong doanh nghiệp được phát huy; các tổ chức Đoàn thể hoạt động có hiệu quả và đã góp phần cùng với Chi bộ thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp công tác mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra.

            Trong Phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2017- 2020, các ý kiến cũng đã thống nhất với nhận định mà văn kiện Đại hội Chi bộ đã đề cập, đó là: Tình hình an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội trong nước vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục chống phá, các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống trong xã hội vẫn diễn ra. Do vậy, đảng viên đều bày tỏ sự mong muốn đối với chi bộ trong thời gian tới cần chủ động đề ra các giải pháp thích hợp để tập trung lãnh đạo đưa doanh nghiệp phát triển, đồng thời chăm lo xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên, tập trung giải quyết những vấn đề bất cập, hạn chế mà trong dự thảo văn kiên đã nêu.

            Đại hội cũng đã bầu cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020. Kết quả đồng chí Trần Bé Hùng, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2017 tiếp tục giữ chức danh Bí thư Chi bộ công ty TNHH dịch vụ bảo vệ VISIT nhiệm kỳ 2017- 2020.


Hỗ trợ online

0971444023

Chăm sóc khách hàng
Điều hành nhân sự